فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

در میان خویشان محجور نیز پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است. تنبیه، شخصیت کودک را در هم می کوبد. والدین در زندگی روزمره و مخصوصا به دلیل مطالبات زیاد از طرف مهد کودک یا مدرسه، اغلب در معرض فشار و استرس قرار می گیرند. اگر کودک … ادامه

راهکارهای درست تربیت فرزند چیست؟

همچنین، اهلبیت: مراقب بودند که دوستانِ فرزندانشان چه کسانی هستند و فرزندانشان با چه کسانی رفتوآمد دارند. ميرزاى شيرازى به پرسش از حال و درس كودك خويش پرداخت و در طى گفتگو، فرزندش را جز با كلمه «آقا» خطاب نمىكرد. خداوند بنده را به جهت محبّت بيشتر به فرزندش، مورد رحمت قرار مىدهد». اقدامات رفتاری، … ادامه

وظیفه و نقش پدر در تربیت فرزندان

میزان تازگی و درجه بیپروایی کتاب روسو را امروزه نمیتوان، آنچنان که باید، سنجید؛ چه، بخش بزرگی از افکار او، از آن پس حتی در تعلیم و تربیت وارد شدهاند و همگان از مبادی آن پیروی میکنند. آیا می دانید: خواندن تاریخ، دانش آموزان را بصیرت می بخشد، ادبیات آنها را قریحه ی ابداع و … ادامه

از نظر قرآن والدین برای تربیت فرزند چه نکاتی را باید رعایت کنند؟

پدر و مادر و اطرافيان بايد تلاش كنند تا با بذل محبت به كودكان خود امنيت رواني و نيازهاي عاطفي او را مرتفع كنند و فرزندان خود را از عوارض نامطلوب و خطرناك احساس كمبود محبت مصون نگه دارند. يكي از مهمترين آثار محبت كردن به كودكان احساس امنيت عاطفي است كه در او شكل … ادامه

تاثیر رفتار والدین در تربیت فرزندان

در میان اعضای خانواده مادر نخستین شخصی است که با کودک نتنها در دوران جنینی حتی پس از تولد رابطه ی مستقیم جسمی و زیستی دارد که به تدریج به روابط درونی و روانی منجر می گردد .مادر اولین فردی است که نیازهای زیستی و فیزیولوژیک کودک را ارضا می کند و برای سلامت و … ادامه

اساسانرژی درمانی عشق است

باید گفت اگر کسی مایل است مسیر عرفان حقیقی را بپیماید، می بایست سراغ افرادی برود که خود آنها مسیر عرفان الهی را طی کرده باشد وکارهایش با موازین دینی وعقلی سازگار باشد واز شهرت وشهوت دوری کند. اگر این بیان با منطق قران محک زده شود بی پایگی ان روشن است چرا که از … ادامه

انرژی درمانی ؟

روش کار خیلی ساده است؛ بعد از چند دقیق رلکس و مدیتیشن کردن، یک دست خود را بر روی شی مورد نظر با ارتفاع حدود 5سانت بگیرید. از خنثی بودن هیجان (احساس تهی بودن) گرفته تا افسردگی عمیق و آگاهی از اینکه هرگز هیچچیز در دنیا خوشحالتان نمیکند، در مسیر رشد روحی و شخصی چند … ادامه

انرژی درمانی چیست؟

هر کانال انرژی دارای چندین نقطه فشار در طول مسیر خود است. بجز چاکرای اول ک فقط یک مسیر انرژی آن هم بسوی پایین و چاکرای هفتم که آن هم نیز فقط یک مسیر انرژی بسوی بالا دارد سایر چاکراها دارای دو مسیر انرژی میباشند ، که یکی به سمت بالا و دیگری به سمت … ادامه

آخرین اخبار «انرژی درمانی

با این عمل هم چاکراهای کف دست به دلیل لمس سریع فعال میشوند و هم بین انرژیهای چپ و راست بدن تبادل و تعادل صورت میپذیرد. با مطالعهی این کتاب به اهمیت چاکرای چشم سوم آگاه خواهید شد و میتوانید از فواید بیشمار آن در زندگی بهره ببرید. این قسمت در مطالعات طب سوزنی برای … ادامه

اسرار کهن، حقیقت انرژی درمانی – راستمرد

چرا که اگر خدا – که هم مبدأ هستی است و هم غایت هستی است- حذف شود دنیا جز رنج و ناکامی و بدبختی چیزی نخواهد داشت. اگر قصد انجام طب سوزنی دارید عاقلانه نیست که از درمان های معمولتان صرف نظر کرده و تنها از طب سوزنی استفاده کنید. ما قصد داریم در این … ادامه